Suunto t1c

Suunto t1c je spoľahlivý merač tepu, ktorý bol vytvorený pre maximálny tréningový prínos. Poskytne vám zónový tréning, presné meranie kalórií, ktoré spálite a zaznamená tréningovú históriu.

Než začnete s vašimi t1 trénovať, nastavte si všeobecné a osobné údaje, ktoré vám zaistia presné meranie a výpočty. Pomocou osobného nastavenia vyladíte váš merač tepu Suunto podľa vašich fyzických schopností a aktivít. Zadáte tu telesnú hmotnosť v kilogramoch alebo v librách, svoju výšku v centimetroch alebo v stopách, uvediete pohlavie, dátum narodenia a úroveň fyzickej aktivity.

Úroveň fyzickej aktivity (ACT CLASS) je parameter, ktorý definuje mieru vašej športovej aktivity. S výberom úrovne vám pomôžu stupnice 1 až 10, kde u každého stupňa je priradený čas venovaný športovaniu. Takže, ak neprevádzkujete športové aktivity zvolíte stupeň 1, ak cvičíte viac ako 3 hodiny týždenne zadáte stupeň 7 a keď trénujete viac ako 15 hodín týždenne zvolíte stupeň 10.

Hodnotu maximálnej tepovej frekvencie vám po zadaní osobných údajov vypočíta Suunto t1 samo, ale ak túto hodnotu poznáte, môžete si ju zadať sami.

324
Akonáhle si nasadíte hrudný pás a vstúpite do módu TRAINING, začne Suunto t1 automaticky hľadať signál vysielaný hrudným pásom. Až dôjde k spojeniu, tepová frekvencia sa zobrazí na displeji. Zaznamenávať tréning začnete spustením stopiek a ukončíte zastavením stopiek. Ak sa stane, že počas tréningu prekročíte maximálnu tepovú frekvenciu, Suunto t1c sa vás po ukončení tréningu opýta, či chcete aktualizovať novú hodnotu maximálnej tepovej frekvencie. Po tréningu si možno prezrieť dáta zaznamenané počas cvičenia. Napríklad môžete skontrolovať celkovo spálené kalórie, koľko percent času ste strávili v jednotlivých zónach, alebo najvyššiu a priemernú tepovú frekvenciu.

Zóny tepovej frekvencie sú definované ako percento vašej maximálnej tepovej frekvencie. Zónový tréning je tradičnou tréningovou metódou, kedy zóna 1 (60-70%) je ideálna pre udržiavanie telesnej hmotnosti, zóna 2 (70-80%) zlepšuje aeróbnu telesnú kondíciu a je vhodná pre vytrvalostný tréning a zóna 3 (80-90%) je určená pre zlepšovanie maximálneho výkonu.

V menu HR ZONES môžete zapnúť funkciu zónového tréningu, definovať limity zón a zapnúť alebo vypnúť zvukové upozornenia. Ak je zónový tréning a tóny aktivované, budete pípnutím upozornení pri prechode z jednej zóny do druhej. V móde času (TIME) je možné nastaviť aktuálny čas, duálny čas, alarm a aktuálny dátum.

Suunto t1 využijete aj ako budík s možnosťou opakovaného budenia. V každom móde máte možnosť zamknúť tlačidlá, čo je vhodné napríklad pri začatí cvičenia, alebo uložení hodiniek do tašky, čím zabránite náhodnému prepnutiu funkcií.

Pre predĺženie životnosti batérie a vymazanie tréningovej história má t1c mód sleep. Osobné nastavenia aj po prepnutí do tohto módu zostanú zachované. Suunto t1c je vybavené kódovaným prenosom dát a pohodlným textilným hrudným pásom. Ponúkaná je tiež široká škála farebných, ľahko meniteľných remienkov na športové hodinky Suunto.