GPS alebo Footpod?

Meranie rýchlosti a prejdenej (zabehnutej) vzdialenosti pri športových aktivitách možno uskutočniť niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie pomocou GPS alebo Footpodu (krokomer). Veľmi často sa nás pýtate, aké má výhody GPS, aké footpod a čo si vlastne vybrať.

Začneme teda s GPS

Pri výbere športtesterov sa môžete stretnúť s dvomi variantmi prevedenia. Integrovanou GPS priamo v športtesteri, alebo s GPS ako externým (doplnkovým) modulom k športtesteru. Integrovaný modul má výhodu v tom, že nemusíte nosiť ďalšie zariadenia. Nevýhodou je veľkosť samotného športtesteru a tiež nutnosť nabíjať športtester podobne ako mobil. Pri externom module potom meníte batériu len v module. Výdrž športtesteru externú GPS ovplyvní len minimálne.

GPS je jedno či bežíte, idete na bicykli alebo inlajnoch, lyžujete alebo splavujete rieku.

Veľkou výhodou GPS je hlavne univerzálnosť. GPS je jedno či bežíte, idete na bicykli alebo inlajnoch, lyžujete alebo splavujete rieku. Pri všetkých vašich aktivitách bude merať rýchlosť a vzdialenosť. Niektoré pokročilejšie GPS moduly sú schopné zaznamenávať i trasu a tú potom zobraziť v aplikácii, či na webe.

010-00863-39Nevýhodou GPS je to, že musíte byť vonku. Pre fungovanie GPS a príjem signálu zo satelitu je nutný výhľad na nebo. Pri športových aktivitách sa potom môže stáť, že v husto zalesnenom prostredí, alebo na sídliskách a v mestskej zástavbe nemusí GPS zachytiť dostatok satelitov a proste chvíľu nebude merať. Nemusíte sa ale báť, že by ste prišli o kus trasy. Akonáhle GPS znovu zachytí signál, dopočíta dáta od posledného miesta, kde signál bol. Pokiaľ napríklad bežíte kľukatou lesnou cestou, dáta budú skreslené. GPS totiž spojí posledný bod, kedy bol signál stratený, s prvým bodom, kedy bol signál opäť nájdený, priamkou.

Ďalšou nevýhodou GPS je odchýlka. Záleží na počte dostupných satelitov a tiež na kvalite použitého čipu v GPS. Čím kvalitnejší čip a čím viac aktuálne “vidíte” satelitov, tým presnejšie hodnoty získate. Odchýlka orientačne môže byť od dvoch metrov až k stovke. Záleží na podmienkach.

GPS je teda vhodná na dlhšie trasy.

Pokiaľ potrebujete merať rýchlosť napríklad na stovke, GPS vám veľmi nepomôže…

A čo Footpod?

Footpod je druhou možnosťou, ako merať rýchlosť a zabehnutú vzdialenosť.

Footpod, alebo nožný snímač rýchlosti je vo svojej podstate krokomer. Ten, po umiestení na obuv, sníma otrasy spôsobené dopadom nohy na zem pri chôdzi či behu. Moderné footpody však vedia viac. Vďaka niekoľkým pokročilým senzorom snímajú nielen dopad nohy, ale tiež jej akceleráciu. Vďaka tomu je footpod schopný zaznamenať i rôzne dĺžky krokov a podobne. Presnosť footpodu dosahuje až k 98%. Predpokladom presného merania je však dobrá kalibrácia.

Nevýhodou footpodu je jeho jednoúčelovosť. Je určený iba na beh a chôdzu.

Naopak výhodou footpodu je to, že nie ste závislí na satelitoch (ako pri GPS), takže môžete merať i v telocvični, v hustom lese a všade tam, kde by GPS signál nemala.

 

Čo teda vybrať?

Pokiaľ ste bežec a nepotrebujete merať rýchlosť a vzdialenosť, napríklad na bicykli, bežkách a podobne, siahnite po footpode. Pokiaľ ste multišportovo zameraný, zvoľte radšej GPS.

Kvalitné hodiny s GPS nájdete aj v rade Suunto Ambit.