Suunto X6HR

Náramkový počítač Suunto X6HR je precízny a spoľahlivý prístroj určený pre rekreačné využitie. Milovníci prírody so záľubami ako je horolezectvo, pešia turistika, cyklistika a ďalšie, plne využijú funkcie počítača X6HR. Suunto X6HR má päť hlavných módov: času (Time), kompasu (Compass), mód počasia (Weather), mód pešej turistiky (Hiking) a mód časomiery (Chrono).

Tepová frekvencia sa zobrazuje v móde pešej turistiky a móde časomiery. Každý z hlavných módov má ešte niekoľko podmódov, čo ponúka ďalšie širšie využitie. Prístroj aktivujete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla a nastavíte jednotlivé módy.

V móde času nastavíte čas a dátum vo vybranom formáte, aktivujete, alebo deaktivujete tri na sebe nezávislé alarmy, nastavíte jednotky akými sa budú zobrazovať informácie vo všetkých módoch X6HR a vyberiete jednu z troch variantov podsvietenia displeja. Nastavením duálneho času si ušetríte zložité pripísanie a odčítanie hodín, keď sa ocitnete v inom časovom pásme.

Po zvolení módu kompasu sa otvorí hlavný displej zložený z troch riadkov, kedy prvý riadok zobrazuje azimut, druhý grafické podanie ružice kompasu a tretí riadok obsahuje rýchle spojenie k trom funkciám, a to nadmorskej výške, sledovanie azimutu a času. Menu kompasu obsahuje aj funkcie pre kalibráciu kompasu a nastavenie jeho deklinácie. Kompas by ste mali kalibrovať kedykoľvek, keď sa vám bude zdať že nefunguje správne. Po výmene batérie a tiež sa odporúča kalibrácia pred dlhou pešou túrou.

Ak vyberiete mód počasie, zobrazí sa teplota vo vami zvolených jednotkách, tlak vzduchu na hladine mora a funkcia Tendencia, Absolútny tlak vzduchu a Časomiera. Funkcia Tendencia je grafickým znázornením vývoja tlaku vzduchu za posledných šesť hodín v 15 minútových intervaloch. Ak je naviac aktívny alarm počasia, ste včas upozornení, že tlak vzduchu poklesol počas troch hodín o viac ako 4hPa a nastane zmena počasia. Pamäť módu ukladá informácie týkajúce sa počasia za posledných 48 hodín.

Po vstupe do módu pešej turistiky zistíte svoju výstupovú a zostupovú rýchlosť a nadmorskú výšku. Zapnutím funkcie denník (Logbook) začne Suunto X6HR zhromažďovať informácie o kumulatívnych výstupoch a zostupoch, priemerných výstupových a zostupových rýchlostiach, najvyšších a najnižších bodoch a tepovej frekvencii. Akonáhle denník vypnete, zatiaľ nazbierané informácie sa do logbooku uložia ako jeden súbor, ktorý si môžete neskôr prezerať. Maximálne trvanie jedného denníka je 168 hodín, potom sa denník sám vypne. Suunto X6HR môže uložiť dvadsať súborov denníka. Viac denníkov uložíte pomocou PC Interface do vášho PC.

Akonáhle zvolíte mód časomiery (Chrono), hlavný displej zložený z troch riadkov bude ukazovať na prvom riadku nadmorskú výšku, druhý riadok plní funkciu stopiek a tretí zobrazuje tepovú frekvenciu. Po vstupe do módu časomiery bude na treťom riadku zobrazený čas. Ak však prijíma Suunto X6HR signál o tepovej frekvencii vysielaný hrudným pásom, prepne sa automaticky tretí riadok do zobrazovania tepovej frekvencie. Nastavením hornej a spodnej hranice tepovej frekvencie vás zvukový signál upozorní o ich prekročení. Funkcia pamäte X6HR zaznamenáva časové a výškové dáta vždy, keď sú spustené stopky. Dáta tepovej frekvencie zaznamenáva iba vtedy, keď je aktívny pás s vysielačom.

Pomocou PC Interface budete do vášho PC prenášať a ukladať záznamy, ktoré ste zhromaždili v Suunto X6HR. Môžu to byť záznamy pešej turistiky uložené v súboroch logbooku, záznamy počasia, alebo údaje uložené v pamäti Chrono. Akonáhle dáta prenesiete, možno ich jednoducho organizovať, zobraziť a pridávať k nim doplňujúce informácie v softvéri Suunto Activity Manager.

Kábel PC Interface a Suunto Activity Manager sú dodávané v balení spolu s hodinkami Suunto X6HR. So Suunto X6HR sa vám otvárajú dvere k internetovej komunite športovcov, kde môžete navzájom porovnávať svoje výkony s výkonmi ostatných, alebo len zdieľať turistické a tréningové skúsenosti. Ak hľadáte outdoorové hodinky, potom zvoľte určite Suunto a nezabudnite pozrieť na všetky jeho rady.